Nasional

Malaysia melonjak lima tangga Ranking Daya Saing Dunia IMD 2023

MALAYSIA berada di kedudukan ke-27 dalam Ranking Daya Saing Dunia (WCR) Institut
Antarabangsa bagi Pembangunan Pengurusan (IMD) 2023, naik lima tangga
daripada kedudukan ke-32 pada tahun lalu.

Malaysia menunjukkan peningkatan prestasi 

Menurut Pusat Daya
Saing Dunia (WCC) IMD, penilaian bagi ranking tahunan itu adalah
berdasarkan kepada empat sektor iaitu prestasi ekonomi, kecekapan
kerajaan, kecekapan perniagaan dan infrastruktur.
Melalui laporan
itu, Malaysia menunjukkan peningkatan prestasi dalam beberapa bidang
utama iaitu daripada segi harga di bawah sektor prestasi ekonomi, dasar
percukaian di bawah sektor kecekapan kerajaan serta infrastruktur asas
dan teknologi di bawah sektor infrastruktur.
Namun, terdapat
beberapa bidang yang kurang menyerlah iaitu perundangan perniagaan dan
rangka kerja kemasyarakatan di bawah sektor kecekapan kerajaan serta
produktiviti dan kecekapan di bawah sektor kecekapan perniagaan.
“Malah,
Malaysia juga tidak menunjukkan prestasi yang baik dalam kedudukan
bidang utama iaitu pendidikan, kesihatan dan persekitaran di bawah
sektor infrastruktur.
“Berbanding 14 negara di dalam Asia Pasifik pula, Malaysia berada di kedudukan keenam,” katanya.
Laporan
itu menambah, cabaran yang dihadapi Malaysia pada 2023 adalah untuk
memperkukuhkan pembangunan bakat melalui model pasaran buruh didorong
permintaan bagi memastikan tenaga kerja tersedia untuk industri.
Selain
itu, cabaran lain adalah mengubah pemikiran dalam mengutamakan digital
dan meningkatkan teknologi digital merentasi pelbagai sektor.
Malah,
peningkatan produktiviti dan daya saing melalui pembaharuan kawal selia
untuk kemudahan menjalankan perniagaan di peringkat nasional dan sub
nasional turut menjadi cabaran selain meningkatkan pembangunan lestari
alam sekitar untuk kualiti hidup yang lebih baik.
WCR 2023
menamakan Denmark, Ireland dan Switzerland sebagai tiga negara teratas
dalam kalangan 64 ekonomi yang diukur untuk daya saing global.
Ketiga-tiga
negara itu adalah ekonomi bersaiz kecil yang menggunakan akses mereka
kepada pasaran dan rakan kongsi dagangan dengan baik, begitu juga
Singapura, yang menduduki tempat keempat.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button