AIGE

Teknologi

Kementerian Digital, MOSTI teliti garis panduan dan kod etika pelaksanaan AI

Dua kementerian sedang meneliti dan membangunkan garis panduan dan kod etika bagi pembangunan dan pelaksanaan kecerdasan buatan (AI) atau Kod…

Read More »
Back to top button